Go To Brand


Z przyjemnością informujemy, że nasza firma SportCode Spółka z o. o. pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to brand) na realizację projektu pn. „Targi branżowe motorem do rozwoju działalności eksportowej IT firmy SportCode Spółka z o. o. i Platformy FootballCode.eu”. 

Całkowita wartość projektu: 362 800,00 zł

 Wartość dofinansowania ze środków UE: 308 380,00 zł 

Celem projektu jest rozwój działalności eksportowej naszej firmy poprzez promocję Platformy FootballCode.eu i wykorzystywanie jej przez podmioty zagraniczne oraz wzrost przychodów z działalności eksportowej na nowych rynkach, w tym rynkach perspektywicznych (USA). Przedstawiciele naszej firmy wezmą udział w targach branżowych w USA, Chinach, Hiszpanii oraz Anglii. 

Rezultatem projektu będzie kontynuacja sprzedaży usług firmy na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu przyczyni się do rozpoczęcia uzyskiwania przychodów z działalności eksportowej (a co się z tym wiąże, wzrostu udziału eksportu w ramach prowadzonej działalności), pozyskania zagranicznych partnerów handlowych, rozwoju i zwiększenia rozpoznawalności marki Wnioskodawcy na rynkach zagranicznych, zdobycia know-how umożliwiającego podejmowanie działań eksportowych dopasowanych do specyfiki danego rynku zagranicznego, wzrostu przychodów ze sprzedaży ogółem, a w konsekwencji – wzrostu konkurencyjności firmy.