Z footballcode.eu organizacja obozów piłkarskich to bezpieczna sprawa
2023-01-04 18:11:58

footballcode.eu – jako główny brand spółki SportCode Sp. z o.o. – to pewność i profesjonalizm w organizacji obozów piłkarskich dla Klubów. Dbamy nie tylko o to co widać, co namacalne, równie ważne są dla nas wszystkie inne sprawy, mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo organizacji obozów piłkarskich, co finalnie przekłada się na zadowolenie z udanie przepracowanego okresu przygotowawczego przez sportowców, realizację planów szkoleniowych sztabów trenerskich oraz spokój tych, którzy finalnie ponoszą koszty – rodziców, opiekunów, klubów, związków czy podmiotów samorządowych.

footballcode.eu działa jako organizator obozów piłkarskich dzięki wpisowi nr 1369 do rejestru Marszałka Województwa Śląskiego organizatorów turystyki i innych powiązanych usług turystycznych, co gwarantuje, iż każdy obóz piłkarski jest zarejestrowany jako impreza turystyczna za pośrednictwem deklaracji składanych comiesięcznie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Footballcode.eu posiada odpowiednie zabezpieczenie finansowe na prowadzenie działalności gospodarczej. Oprócz kapitału zakładowego w wysokości 100.000 PLN jako organizator turystyki legitymujemy się zawsze aktualną gwarancję ubezpieczeniową, a także – zobowiązani odpowiednimi aktami prawnymi – opłacamy składkę za każdego uczestnika obozu footballcode.eu na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy.

Precyzyjnie planujemy każdy sezon zgrupowań sportowych – możesz mieć pewność, że organizacja obozów piłkarskich z footballcode.eu to gwarancja bezpieczeństwa i najlepszych standardów dla klubów!