Wielofunkcyjny obiekt sportowy część 3 Wielofunkcyjny obiekt sportowy część 3

Wielofunkcyjny obiekt sportowy – serio? część 3

Czy myśląc o budowie obiektu sportowego zakładamy również jego „życie po życiu”? Co zrobić by stadion zarabiał na siebie po zakończeniu meczu? Okazuje się, że odpowiedź na te pytania spędza sen z powiek wielu z nas.

Czy myśląc o budowie obiektu sportowego zakładamy również jego „życie po życiu”? Co zrobić by stadion zarabiał na siebie po zakończeniu meczu? Okazuje się, że odpowiedź na te pytania spędza sen z powiek wielu z nas. W pierwszych dwóch częściach skupiliśmy się na otoczeniu oraz samym stadionie. Mamy stadion i jego otoczenie – zatem czy już jesteśmy „w domu”? Niekoniecznie… bowiem zostało nam jeszcze kilka ważnych detali.

Arena główna – produkcja sygnału telewizyjnego

Planując organizację widowisk sportowych najwyższych klas rozgrywkowych nie można zapomnieć o komforcie pracy producenta sygnału telewizyjnego. Ważne jest odpowiednie rozmieszczenie platform kamerowych oraz zaplanowanie strefy wozów transmisyjnych. 

Arena główna – system nagłośnienia

Dobrze słyszalny w każdej części stadionu system nagłośnienia, spełnia przede wszystkim rolę kanału komunikatów bezpieczeństwa oraz kanału komunikatów informacyjnych (wynik meczu, zmiany zawodników, czas gry). Nie bez znaczenia jest również możliwość odtwarzania utworów muzycznych, żeby w ten sposób uatrakcyjnić widowisko sportowe.

Arena główna – pokój dowodzenia

Prawidłowo przemyślany pokój dowodzenia, wykorzystywany przez służby zabezpieczające mecz (kierownik ds. bezpieczeństwa, agencja ochrony, policja, zabezpieczenie medyczne, nadzór przeciwpożarowy), gwarantuje komfort pracy i podejmowanie decyzji na podstawie pełnego obrazu danych pozyskiwanych z zainstalowanych systemów stadionowych.

Arena główna – system monitoringu

Odpowiednia ilość oraz jakość kamer powinna być zgodna z aktem wykonawczym do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, w postaci rozporządzenia w sprawie sposobu utrwalania imprez masowych. 

Arena główna – system oświetlenia

System ten (obligatoryjny w wyższych klasach rozgrywkowych) powinien gwarantować utrzymanie minimalnego średniego natężenia oświetlenia pionowego o wartości 1600 lx i pokrywać równomiernie cały obszar gry. 

Arena główna – punkt pierwszej pomocy medycznej

Planujemy odpowiednie oznakowanie dróg dojścia do punktu medycznego z każdego miejsca obiektu. Z kolei w samym pomieszczeniu – o minimalnych wymiarach 10 m2 – musi znaleźć się wyposażenie do udzielania kwalifikowanej, pierwszej pomocy medycznej.

Arena główna – loże biznesowe sky box

Jest to część projektu nastawiona na komercjalizację. Kilka, kilkanaście lóż biznesowych typu sky box, może stanowić niemały wkład do budżetu. Dobrze przemyślana loża biznesowa powinna charakteryzować się dostępem do stref biznesowych i być odseparowana od pozostałej części trybun.

Obszar treningowy – boiska piłkarskie

Ilość boisk powinna być wprost proporcjonalna do potencjalnego obłożenia, lecz nie mniejsza niż dwa pełnowymiarowe boiska piłkarskie z nawierzchnią naturalną i jedno pełnowymiarowe boisko piłkarskie z nawierzchnią sztuczną, jeśli aspirujemy do gry w najwyższych klasach rozgrywkowych. Należy zaplanować nawierzchnie zarówno naturalne, jak i sztuczne.

Obszar treningowy – boiska piłkarskie – wyposażenie

Ważnym elementem komfortowej pracy drużyn piłkarskich jest dostęp do dodatkowego wyposażenia w postaci bramek mobilnych, sztucznych murów i innych akcesoriów poprawiających efektywność treningu. 

Obszar treningowy – boiska piłkarskie – szatnie

Zalecaną ilością na każde z boisk jest posiadanie dwóch szatni dwudziestoosobowych z pełnym węzłem sanitarnym oraz wydzielonym pomieszczeniem na pokój trenerów oraz magazyn sprzętu sportowego. Szatnie zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie boisk treningowych ułatwią realizację jednostek treningowych.

Obszar treningowy – boiska piłkarskie – trybuny

Zalecane jest, żeby przynajmniej jedno boisko treningowe posiadało trybuny z minimalną ilością 500 siedzisk, co umożliwi rozgrywanie meczów piłkarskich do poziomu trzeciej ligi. Odpowiedni komfort zapewnią siedziska z oparciem 30 cm, dostęp do toalet i bliska odległość do parkingu. 

Obszar treningowy – boiska piłkarskie – oświetlenie

Minimalne natężenie oświetlenia powinno wynosić 500 lx. Taki poziom oświetlenia pozwoli na trening w bardzo dobrych warunkach. Wartość ta jest określona jako minimalny poziom natężenia oświetlenia, który umożliwia rywalizację sportową w ramach młodzieżowych rozgrywek piłkarskich oraz seniorskich rozgrywek piłkarskich niższych poziomów.

Obszar treningowy – hala sportowa

Pełnowymiarowa hala sportowa o minimalnych wymiarach 40 x 20 m stanowi mocną dywersyfikację oferty obiektu. Pozwoli na organizację imprez sportowych w ramach innych dyscyplin (futsal, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka), a także może być wykorzystywana do celów rekreacyjnych. 

Podsumowanie

Planując wielofunkcyjny obiekt piłkarski – oprócz ambicji stworzenia reprezentacyjnego, multifunkcjonalnego obiektu – należy zwrócić uwagę na racjonalność. Z jednej strony inwestycja w kolejne funkcje obiektu generuje dodatkowe koszty, jednak z drugiej strony, dobrze zaplanowana, pozwoli uniknąć w przyszłości kosztownych przeróbek lub koniecznych adaptacji. Dobry projekt i odpowiedzialnie przygotowana strategia funkcjonowania, w perspektywie co najmniej kilkunastoletniej, to recepta na dobrze przeprowadzoną inwestycję. Warto zatem pamiętać, że najdroższy obiekt to ten, na którym niewiele się dzieje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *